EU - Evropský sociální fond

 

 

 

Evropský sociální fond

 

Mikyho sportovní školka: Evropský sociální fond

Provoz Mikyho sportovní školky je podpořen z ESF v rámci operačního programu Zaměstnanost.

Název projektu: Mikyho sportovní školka

  • Číslo a název výzvy: 03_15_035 Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu,
  • číslo a název prioritní osy: 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly,
  • číslo a název investiční priority: 03.1.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci,
  • číslo a název tematického cíle: TC 08 Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil,
  • číslo a název specifického cíle: 03.1.51.1 Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce,
  • harmonogram projektu: 1. 4. 2016 - 31. 3. 2018,
  • kapacita zařízení: 12,
  • cílová skupina projektu dle typu zařízení: veřejnost,
  • typ zařízení péče o děti předškolního věku: zařízení provozované na základě živnostenského oprávnění.